Huurbeheer


Ook bij ons kantoor is het voor een eigenaar van verhuurde woningen mogelijk, de administratieve en technische werkzaamheden uit handen te geven.

Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

* opstellen van huurovereenkomsten;
* maandelijkse verwerking van de huuradministratie;
* aanschrijven van de jaarlijkse huuraanpassingen;
* voeren van het dagelijks technisch beheer.

De huurafrekening kan zowel per maand als per kwartaal aan u worden verstrekt.

Wilt u een oriënterend gesprek voor het uit handen geven van het beheer? Wij maken graag een afspraak met u.