Vereniging van Eigenaren

Het kopen van een appartement en daarmee lid worden van een Vereniging van Eigenaren is bijzonder.

Samen met de andere eigenaren ben je verantwoordelijk voor het gebouw.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is niets anders dan een soort bewonersvereniging waarin de gang van zaken wordt besproken en waarin je besluiten neemt over bijvoorbeeld het gemeenschappelijk onderhoud en de servicekosten. De VvE heeft de verantwoordelijkheid voor het gebouw én de gemeenschappelijke ruimten.

Daar het beheren van een VvE vaak om een grote verantwoordelijkheid draait, kan men besluiten het beheer uit handen te geven.

Wat kan VastgoedAdvies Van Luijk hierin voor jullie betekenen?

Door ons kantoor kan de gehele besteding worden aangenomen. Dit wil zeggen dat het administratieve, het financiële en technisch beheer door ons verzorgt kan worden.

Je moet hier o.a. denken aan:

  • verwerken van de ontvangen servicebijdragen en betaalde facturen;
  • opstellen van het jaarverslag;
  • opstellen van de jaarlijkse begroting;
  • uitschrijven van een jaarlijkse ledenvergadering;
  • uitwerken van het Meerjaren Onderhoudsplan;
  • voeren van het dagelijks technisch beheer.

Willen jullie een oriënterend gesprek voor het uit handen geven van het beheer? Wij maken graag een afspraak met jullie.